de eindigheid van leven
Verlies en ingrijpende gebeurtenissen
Kinderen en Rouw
Zingeving en autonomie
Zelfvertrouwen
Diversen
Adressen
Zingeving en autonomie


 
 • Bosch, Ingeborg: De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie. In dit boek biedt Ingeborg Bosch een concreet stappenplan dat ons helpt 'oude pijn' bloot te leggen en te voelen, en toe te werken naar een bewustzijn dat weer uit één geheel bestaat.
 • Bruijn, Marieke de: Wat voor mens wil ik zijn? Met dit boek wil de schrijver ons in contact brengen met ons vermogen om met gebruik van onze persoonlijkheid kwaliteit te geven aan ons bestaan. Ons leven niet te laten beheersen door gebeurtenissen van buitenaf, maar ons eigen leven van binnenuit te beheren. Haar uitleg is gebaseerd op ervaringen en gebeurtenissen vanuit het leven van alledag.
 • Chopra, Deepak: Waarom God lacht – Het helende vermogen van ware vreugde. Als de carrière als komiek van Mickey Fellows op het punt van instorten staat, dwingt een serie raadselachtige ontmoetingen hem om zijn diepste angsten onder ogen te komen. Met Waarom God lacht beantwoordt Chopra een vraag die de mensheid al eeuwen bezig heeft gehouden, en laat hij zien dat in onze wereld vol duisternis, humor onze kaars kan zijn: de kunst is om te mediteren op de kaars, en niet op het donker.
 • Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow. Psychologie van de optimale ervaring. Iedereen heeft wel eens in een flow gezeten: we voelen ons sterk, alert, verrichten moeiteloos ons werk, hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn en op de top van ons kunnen te presteren. Zowel ons tijdsbesef als onze problemen verdwijnen tijdelijk achter de horizon, en even lijken wij buiten onszelf te staan. Csikszentmihalyi bestudeert al meer dan twintig jaar deze zogenaamde 'optimale ervaring’: een toestand waarin mensen verkeren wanneer zij zeer geconcentreerd zijn en daar intens van genieten, gepaard met een bewustzijnstoestand die we flow noemen. Flow onthult hoe deze prettige ervaring te bereiken is, door jezelf doelen te stellen en uitdagingen aan te gaan.
 • Dalai Lama: De kunst van het geluk – over de zin van het leven. Iedereen is op zoek naar geluk, maar niet iedereen vindt het. De Dalai Lama laat zien dat geluk binnen ieders handbereik ligt. Het is een houding die je aanneemt tegenover anderen en tegenover jezelf. Een houding die draait om openheid en herkenning. Inzien dat een ander, net als jijzelf, een mens is, is de eerste stap naar innerlijke vrede. Uitgaande van meer dan 2500 jaar boeddhistische kennis en helder inzicht maakt de Dalai Lama duidelijk hoe we onzekerheid, woede en moedeloosheid kunnen overwinnen. Deze bestseller laat ons de zin van het leven ontdekken.
 • Dekkers, Anneke: Gelukkig, ik ben een grijze muis. Durf middelmatig te zijn! Wil jij middelmatig zijn? Waarschijnlijk niet. Middelmatigheid vinden we saai en niet goed genoeg voor ons; we zijn geen losers! Wij willen op alle vlakken van ons leven succes hebben. Helaas is het slechts een enkeling gegeven écht succesvol te zijn. Het grootste deel van ons hoort immers per definitie tot de middelmaat. We doen ons best, maar blinken niet uit. We horen nergens echt tot de top. In ons hart zijn we grijze muizen. Hebben we dus gefaald? Welnee! Dankzij dit provocatieve zelfhulpboek leer je vol verve en blijmoedigheid te leven met je eigen middelmatigheid. (Maar niet voordat je alles op alles hebt gezet om die middelmatigheid te overwinnen!).
 • Diekstra, René: Ik kan denken/voelen wat ik wil. Iedereen herkent ze. Gevoelens van verdriet, angst, schaamte, jaloezie, depressie en agressie. Naast alle positieve gevoelens herkennen we de negatieve gevoelens helaas maar al te goed. Het boek Ik kan denken/voelen wat ik wil helpt om met deze gevoelens om te gaan als zij vaker en heviger voorkomen dan jij wilt. Het boek gaat uit van een simpele, maar uiterst effectieve gedachte: wat je voelt, is gebaseerd op dat wat je denkt.
 • Falkenburg, Violet: Later is vandaag. Violet confronteert 15 bekende Nederlanders met de dilemma's van het ouder worden. Uit de inspirerende portretten blijkt duidelijk: ouder wordt je niet in één klap, maar elke dag een beetje. Weinig mensen zijn blij met de fysieke neergang, maar geen van de geïnterviewden laat zich daardoor afhouden van wat zij het liefst willen doen. En dat is: deel blijven nemen aan de maatschappij, de passie blijven volgen, maar wel met inachtneming van je eigen grenzen.
 • Hoek, Francisca: Het ministerie van geluk. Leven zoals het bedoeld is. Een leidraad om je eigen geluk te ontdekken. Een geluktest maakt deel uit van dit zelfonderzoek en geeft de lezer inzichten in zijn huidige stadium van gelukkig zijn. Naast de rationele benadering biedt het boek ook een spiritueel hulpmiddel om bij je eigen geluk te komen. Door meditatieve oefeningen, een ademhalingstechniek, en het werken met de aura kan energie worden toegevoegd aan het krachtcentrum waardoor geluk een positieve impuls krijgt. Het boek biedt niet alleen zicht op het innerlijk proces, maar het begrip wordt ook geplaatst in de relatie met anderen.
 • Kalse, John: De kracht van Ja. De oprichter van spirituele centra in Nederland en Portugal en cursusbegeleider behandelt in dit boek het onvoorwaardelijk 'ja' zeggen tegen elk moment van het leven; acceptatie van 'laten zijn wat is', waardoor je in je kracht komt en er ruimte ontstaat om levensenergie te laten stromen. Hij beschrijft in twaalf hoofdstukken onder andere wat ja zeggen is, wat ja zeggen doet, de kracht van nee, de vier typen nee-zeggers, ja zeggen tegen je ontkende delen, tegen je lichaam, tegen je emoties, tegen het denken. "Ja zeggen tegen wat is, betekent ook ja zeggen tegen je verzet".
 • Leijssen, Mia: Tijd voor de ziel. Ondanks de materiële overvloed en de talloze kicks op zintuiglijk gebied, voelen veel mensen een zeker gemis. Omdat hogere waarden zoals schoonheid, waarheid, goedheid en liefde te weinig plaats krijgen, dwaalt de mens steeds verder af van innerlijke rust. Dit uit zich in symptomen als depressie, angst, verslavingen, eetstoornissen, zinloos geweld... De 'ziel' is de ankerplaats van de diepste waarden die een mens koestert. Op zoek gaan naar je ziel betekent op zoek gaan naar het diepste van jezelf. Met dit boek kan de lezer zelf ervaren wat er gebeurt als er tijd voor de ziel wordt gemaakt. Hij of zij krijgt de kans om eigen bronnen van inspiratie te ontdekken en vormen van zingeving te ontwikkelen die aansluiten bij de persoonlijke mogelijkheden en de eigen levenscontext.
 • Tiggelaar, Ben: Doen! Nieuwe inzichten, talloze leuke praktijkvoorbeelden, én een integraal stappenplan dat je zowel kunt inzetten voor persoonlijke groei als voor verandering in groepen en organisaties. Een gids in het begrijpen en leiden van je eigen gedrag én dat van anderen.
 • Tiggelaar, Ben: Dromen, durven, doen. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf. Gebaseerd op actuele psychologische inzichten, praktische ervaring én persoonlijke verhalen van mensen, die met vallen en opstaan, hebben geleerd om leiding te geven aan zichzelf.
 • Tolle, Eckhart: De kracht van het NU in de praktijk. De auteur verhaalt in dit boek over de wijze waarop het richten op het 'nu' kan leiden tot het hervinden van innerlijke vreugde en vrede. Tolle wil ons duidelijk maken hoe we ons kunnen bevrijden uit het keurslijf, gevormd door onze gedachten, ervaringen en dogma's die te maken hebben met ons verleden, en volledig in het Nu kunnen leven. Eigenlijk is het allemaal zo simpel, maar juist daarom blijkt het vaak zo moeilijk te zijn. We moeten alleen de 'knop' zien te vinden waarmee we onszelf kunnen 'omschakelen'.
 • www.indigo.kleurjeleven.nl: helpt depressieve gevoelens te overwinnen en de toekomst weer positief en met zelfvertrouwen tegemoet te zien.

Aanvullingen en ervaringen met bovenstaande tips zijn van harte welkom!!
HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact