de eindigheid van leven
Verlies en ingrijpende gebeurtenissen
Kinderen en Rouw
Zingeving en autonomie
Zelfvertrouwen
Diversen
Adressen
Zelfvertrouwen  • Rupp, Drs. Ronald: Zelfvertrouwen in 7 stappen. Zelfvertrouwen in zeven stappen is anders dan andere boeken over zelfvertrouwen. Die zijn vaak alleen gericht op veranderingen van het denken. In dit boek kan de lezer ook oefeningen doen voor het lichaam of over gedrag en gevoelens. Alle middelen worden dus ingezet om het zelfvertrouwen te vergroten.
  • Sterk, Fred en Sjoerd Swaen: Denk je sterk en denk je zeker. Zelfvertrouwen begint van binnen in je manier van denken en kan groeien door het contact met andere mensen. Denk je sterk heeft bewezen dat het toepassen van cognitieve (gedachte)technieken duidelijk helpt bij het veranderen van een negatief zelfbeeld. Voor meer zelfvertrouwen is het ook van groot belang dat je in het contact met anderen meer ruimte en bewegingsvrijheid ervaart.
  • Törnblom, Mia: Wees zelfbewust. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de vraag waarom het belangrijk is dat mensen een positief zelfbeeld, eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben. De auteur, een bekende coach uit Zweden, schetst welke zaken een rol spelen bij de persoonlijke ontwikkeling op dit vlak. Zij noemt onder meer het leren blij te zijn, motivatie, de bevestiging die anderen geven, het hebben van dromen, het accepteren van eigen gebreken, het omgaan met onrust en irritaties, het stellen van doelen, het bieden van weerstand aan stress, eerlijkheid en dergelijke.


Aanvullingen en ervaringen met bovenstaande tips zijn van harte welkom!!
HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact