de eindigheid van leven
Verlies en ingrijpende gebeurtenissen
Kinderen en Rouw
Zingeving en autonomie
Zelfvertrouwen
Diversen
Adressen
Diversen
  • Happinez. Tekens van geluk. Een boek voor iedereen die weet dat geluk niet te koop is ... maar wel te vinden! Het vraagt misschien om een andere manier van kijken. Soms zie je geluk in de vorm van een bloemblad, in een teken op de muur, een symbool, een gebaar. Het kan van alles zijn. Niet dat die dingen geluk brengen, dat verzinnen we natuurlijk zelf. Maar ze kunnen je wel even heel gelukkig maken. Omdat ze de sleutel zijn waarmee je iets kunt openen in jezelf. Tekens van Geluk is een verzameling van dit soort eye-openers.
  • Ik ben me er eentje. Brainstormen in je uppie. Dit doosje zorgt ervoor dat je zelfs in je eentje op een verrassende manier je eigen denkpatronen doorbreekt en vernuftige oplossingen verzint.
  • Lommel, Pim van: Eindeloos Bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring. Volgens Van Lommel zijn er goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het bewustzijn kan ook los van ons lichaam functioneren. Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Sindsdien houdt hij over de hele wereld lezingen over BDE, en de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie. 
  • Salmansohn, Karen: Veerkracht. Opbloeien in tijden van tegenslag. Als alles op rolletjes loopt, is het gemakkelijk om sterk, dapper en flexibel te zijn. Maar in tijden met tegenslagen en nare ervaringen kun je een beetje veerkracht goed gebruiken! In dit vrolijke en originele boek biedt Karen Salmansohn je het juiste gereedschap om de problemen in je leven het hoofd te bieden. In Veerkracht vind je 75 korte en licht verteerbare tips en oefeningen die je veerkracht vergroten en je leven kunnen veranderen. In ieder mens schuilen verborgen krachten die je in tijden van tegenslag kunt aanboren.
  • Smeijsters, Henk: De Kunsten van het leven. Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneel gezond leven. Waarom bezoeken we musea en theaters? Waarom luisteren we graag naar muziek? Aan de hand van de nieuwste onderzoeken van filosofen, psychologen en neurologen beschrijft De kunsten van het leven hoe kunst ons weet te raken. Henk Smeijsters concludeert dat kunst op een positieve manier inwerkt op wat in de neuropsychologie het 'kernzelf' wordt genoemd. Kunst blijkt belangrijker dan we al dachten en bepaalt ons geluk in hoge mate. 
  • Smeijsters, Henk: Voorbeelden uit de creatieve therapie. De Kunst van het leven. In dit boek laten creatief therapeuten en docenten creatieve therapie zien hoe je negatieve ervaringen kunt verwerken en hoe je via beeld, dans-beweging, drama en muziek weer in het heden en in je 'kernzelf' kunt komen. Het boek start met een samenvatting van de theorie uit deel één en een uitleg over creatieve therapie, te weten beeldende kunst, dans en beweging, drama en muziek. Daarna volgt een scala van positieve of negatieve ervaringen met creatieve therapie. 
  • Tellegen, Toon: Een hart onder de riem. De dierenverhalen in deze bundel bieden op heel bijzondere wijze troost, relativering en een bevrijdende lach. De dieren verkeren steeds in een bepaalde gemoedstoestand; niets menselijks is hen vreemd. Ze worden gekweld door twijfels, peinzen over zichzelf en hoe het anders zou kunnen zijn en communiceren daarover met elkaar.
  • Vries, Manfred F.R. Kets de: Het geluk – een handleiding. Geluk is een vaag en ongrijpbaar begrip, het is ook iets dat erg veel mensen bezighoudt. “Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop we die zien”. Een handzaam en mooi vormgegeven boekje met gedachten en bevindingen - van de auteur en van anderen - over geluk. De negen hoofdstukken zijn gewijd aan thema's als het juiste evenwicht, jaloezie, omgaan met stress, authenticiteit, spel en sociaal gedrag.


Aanvullingen en ervaringen met bovenstaande tips zijn van harte welkom!!
 
HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact