de eindigheid van leven
Traumahulpverlening
(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk
Mediation
Training
workshop / lezing / gastlessen
Interactieve bijeenkomsten
Structurele problematiek
(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk

                                                                                            

 

 


Gezamenlijk belang

Als individu heb je er belang bij dat de afspraken die we in deze samenleving met elkaar hebben gemaakt jou de ruimte bieden om je als mens te onplooien. De samenleving, en dat zijn wij met elkaar,  heeft er baat bij als individuen zoals jij en ik ons ontplooien. Als de voorwaarden goed zijn om een leuk leven te maken, dan kun je bijdragen aan een samenleving waar het goed toeven is. 
Dit is natuurlijk niet een statisch gegeven. Waar individuen bij elkaar komen, zal er altijd een orde ontstaan waarin niemand 100% krijgt wat hij als individu wil. Samen leven, betekent altijd nemen en geven en op zoek gaan naar een zo'n groot mogelijk gezamenlijke belang.

Maatschappelijk werk:
Individuen kunnen zeer diverse problemen hebben waardoor ze niet of moeilijk kunnen deelnemen. Hele persoonlijke problemen, die soms veroorzaakt worden door de maatschappelijke context.
Maatschappelijk werk heeft 2 doelen:

  • Individuen zodanig versterken dat ze zelf de regie kunnen nemen om hun persoonlijke problemen op te lossen en weer kunnen deelnemen aan de samenleving. En soms is het daarbij noodzakelijk om een periode iets voor iemand te doen, maar altijd met het doel dat iemand uiteindelijk weer zoveel mogelijk zelf de regie neemt.
  • Als meerdere individuen door de maatschappelijke context steeds in de problemen raken, dan heeft de maatschappelijk werker hierin ook een verantwoordelijkheid om dit in de samenleving kenbaar te maken en pogingen te doen om de context te veranderen.
Individuen en samenleving zijn steeds in beweging. De inhoud van het Maatschappelijk Werk beweegt zich steeds op het snijvlak waar de belangen van individuen en samenleving elkaar raken.

Bedrijfs Maatschappelijk Werk:
Een bedrijf is ook een soort samenleving. Ook hier is een gezamenlijk belang. Om winst te maken en zich in stand te houden heeft een bedrijf werknemers nodig die zich kunnen ontplooien en zodanig plezier hebben in hun werk dat ze goed functioneren. De werknemers daarentegen hebben een baan nodig waarin ze met voldoende plezier hun werk doen en zich kunnen ontplooien. Ook in de verhouding bedrijf - werknemer zijn er afspraken ontstaan waarmee een ieder voorlopig akkoord gaat. Ook hier is altijd weer beweging. Ook hier geldt dat het individu, noch het bedrijf 100% krijgt wat het hebben wil.
Bedrijfs Maatschappelijk werk heeft 2 doelen:
  • Werknemers, die problemen tegen komen waardoor ze moeilijk functioneren op het werk, ziek zijn of daardoor ziek worden, zodanig ondersteunen dat zij weer de eigen regie nemen in het oplossen van hun problemen. Voor de werkgever is het doel dat de werknemer weer zodanig kan functioneren dat hij een bijdrage kan leveren aan het doel om het bedrijf in stand te houden, cq. winst te behalen en investeert derhalve op zijn werknemers. 
  • Waar de individuele problematiek relatie heeft met het functioneren van het bedrijf heeft de Bedrijfs Maatschappelijk werker de verantwoordelijkheid dit binnen het bedrijf te signaleren en kenbaar te maken. Uiteraard heeft het individu hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.
De bedrijfsmaatschappelijk werker wordt ingezet waar zowel het welzijn van de individuele werknemer als de belangen van het bedrijf mee gediend zijn.


                                                                                
                                    

HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact