de eindigheid van leven
Traumahulpverlening
(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk
Mediation
Training
workshop / lezing / gastlessen
Interactieve bijeenkomsten
Structurele problematiek
Mediation

 

 Een conflict zit geluk en vrijheid in de weg. 

Ook als we de ander de schuld geven, weten we ergens dat er weinig in het leven alleen maar zwart-wit is. We hebben iets te verliezen, anders zouden we niet volhardend zijn en een conflict hebben. De ander denkt ook dat hij of zij iets zal verliezen. Naarmate de tijd duurt zal de afstand groter worden. We hebben nl. allemaal de neiging om onszelf te bevestigen en meer te volharden in wat wij vinden.
En als wij eenmaal vinden dat wij oké zijn en de ander niet, dan is dat de patstelling waarin we ons bevinden. De tegenstrijdigheid wordt steeds moeilijker te overbruggen.
In onze volharding worden wij niet gehoord en kunnen wij de ander niet horen. Weten we eigenlijk waar dit conflict door is ontstaan of verder is opgelopen? Weten we eigenlijk wat de ander vindt en heeft bedoeld. Wat denk jij dat de ander heeft te verliezen waarom hij of zij volhardt? Wat denken we zelf te kunnen verliezen? Wat is ons eigen belang en kennen we het belang van de ander of denken we dat te weten?

En als we naar ons hele leven kijken, in het licht van de eindigheid van het leven, wat kost het om onszelf van ons gelijk te blijven overtuigen? En dan eigenlijk zonder echt te weten wat de onderliggende belangen zijn. Zijn er ook gezamenlijke belangen die we eigenlijk niet van elkaar weten, omdat er zoveel afstand is ontstaan? Wat is het ergste wat ons kan overkomen als we zelf de regie nemen en strijd oplossen?

Gebruik maken van een Mediator betekent

  • Eigen baas blijven (de mediator is neutraal en heeft geen eigen belang)
  • Je mag weglopen (vrijwillig aanwezig blijven)
  • Alle ruimte kunnen nemen om jouw 'punt' te maken (eigen belang)
  • Gehoord, gezien en erkend te worden (door de Mediator, maar liefst ook door de ander)
  • Kunnen horen wat de ander beoogt (nieuwsgierigheid)
  • Vrij in een veilige omgeving kunnen onderhandelen over wat er voor jou echt toe doet (serieus worden genomen)
  • Afspraken kunnen maken die ook jouw belangen vertegenwoordigen (winst voor beiden)

Een conflict overschaduwt blijdschap met wat je doet, hoe ver weg gestopt dan ook. Het ontneemt je de vrijheid om verder te groeien, want het blijft frustratie en woede oproepen als je er aan denkt.
Mediation geeft jou en de ander de mogelijkheid weer op goede voet te staan met elkaar, zodat je beiden of samen verder kunt met leven! Al zal je elkaar alleen maar beter leren begrijpen en mag het  naast elkaar bestaan, dan kun je opgelucht zijn.  Ook dat kan voldoende zijn en de moeite waard. 
Wij mensen zijn niet zo verschillend in hoe we zijn, maar wel in hoe we ons gedragen en hoe we communiceren.
 

HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact