de eindigheid van leven
Traumahulpverlening
(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk
Mediation
Training
workshop / lezing / gastlessen
Interactieve bijeenkomsten
Structurele problematiek
Interactieve bijeenkomsten


                                                                                        


De waarde van het ontmoeten van anderen

  • met vergelijkbare ervaringen of
  • met een andere achtergrond en andere ideeën of
  • uit diverse disciplines of
  • als er sprake is van een conflict
is groot!

 

Door de ontmoeting met anderen worden we unieke mensen met eigen ideeën en ervaringen. Hoe kernachtiger wij uniek durven zijn, hoe meer wij merken dat er gezamenlijkheid ontstaat. Wat ons bindt is herkenbaar en universeel.


De ontmoeting met anderen met vergelijkbare ervaring.
We maken allemaal wel eens iets mee, waardoor we ons alleen voelen staan. Dat hoeft niet erg te zijn en kan ook iets brengen. Maar we denken dat we er alleen voor staan, terwijl tegelijkertijd er heel veel anderen hetzelfde meemaken. Door onze persoonlijke ervaringen uit te wisselen, vinden we herkenning en erkenning. We kunnen kracht putten uit de kennis en de kunde die gezamenlijk is. We komen weer in beweging!

De ontmoeting met anderen met een andere achtergrond en andere ideeën:
Een ieder van ons heeft de neiging om bevestiging te zoeken van de eigen ideeën. We onderscheiden ons van elkaar en naarmate onze belangen groter zijn, volharden we ook in deze zelfbevestiging. We beschermen onszelf en onze ideeën en we oordelen over de ander en zijn ideeën met als resultaat dat we elkaar niet meer kunnen horen. Als we elkaar ontmoeten kunnen we in ieder geval elkaar leren begrijpen, maar vaak  blijkt dan ook dat de onderliggende belangen niet zo verschillend zijn! 
Nieuwsgierigheid kan een andere reden zijn om kennis en ervaring uit te wisselen.
Omdat we de neiging hebben om onze eigen ideeën te bevestigen, kunnen andere ideeën een impuls geven om tot (gezamenlijke) nieuwe ideeën te komen. We komen weer in beweging!

De ontmoeting met anderen uit andere disciplines.
We zijn goed in ons eigen vakgebied. We leren en worden steeds beter in onze eigen discipline, daar waar we enthousiast over zijn. Hoe specialistischer we worden hoe meer we ook door die ene bril kijken en overtuigd raken van wat wij opmerken.  Maar hoe meer kennis we vergaren, hoe merkbaarder het wordt dat we in andere denkrichtingen juist veel niet weten. Dit vraagt om (professionele) nieuwsgierigheid en bescheidenheid. Het bijeen komen van mensen uit diverse disciplines kan leiden tot nieuwe inzichten, verbinding tussen specialismen, omdat binnen de specialismen dezelfde principes werkzaam zijn. Dit dient ook een groter doel. Samenwerken en het overstijgen van de eigen professie leidt tot betere oplossingen voor de mens. Vanuit het eigen specialisme komen we in beweging! (voorbeelden hiervan zijn: Wetenschap, Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Politiek, etc.)   

De ontmoeting met anderen als er sprake is van een conflict. 
Strijd levert altijd verliezers op. We volharden in onze mening alleen als we denken dat we iets te verliezen hebben. Misschien hebben we ook veel te verliezen! Maar als we volharden, kunnen we niet horen wat de ander zegt, weten we niet wat de ander denkt of wat de belangen van de ander zijn. We weten dus eigenlijk niet óf we daadwerkelijk iets zullen verliezen, óf belangen wel tegenstrijdig zijn en óf onze mening waarin we volharden wel de juiste mening voor ons is. Mensen bijeen brengen die een conflict hebben, kan ruimte scheppen voor onderzoek. Er kan respect ontstaan voor het feit dat een ieder er anders over mag denken. Vaak blijkt na onderzoek dat de persoonlijke ideeën en meningen ook een gezamenlijk belang vertegenwoordigen. Als er oplossingen kunnen worden gevonden waarin ieder zijn eigen belang en een gezamenlijk belang terug vindt, dan ontstaat er een win-win situatie. Dit is dan de basis om daar waar toch nog anders over wordt gedacht heldere afspraken te maken. Er zijn geen verliezers. We komen in beweging!  


De agenda voor interactieve bijeenkomsten vindt u bij nieuws.                                  
                                                       

HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact