de eindigheid van leven
Traumahulpverlening
(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk
Mediation
Training
workshop / lezing / gastlessen
Interactieve bijeenkomsten
Structurele problematiek
Training


De mens in ontwikkeling.


Trainingen aan professionals, mensen in opleiding of andere groepen worden altijd gegeven door minimaal 2 trainers (trainer/acteur) en eventueel onder supervisie van een derde trainer/supervisor (afhankelijk van het thema). Trainingen kunnen plaatsvinden in het bedrijf, de instelling of op een andere locatie.

Expertise en aandachtsgebieden voor training

  • thema's rond de dood
  • thema's rond trauma
  • thema's rond agressie en geweld
  • thema's kindermishandeling en huiselijk geweld*

Leren, een creatief proces!

'Spelender wijs' leren wordt nog belangrijker als het onderwerp onze existentie raakt. Primair afstand willen nemen van dat wat emotioneert en confronteert, is heel gewoon. Door te theoretiseren vinden we bescherming en zekerheid, terwijl ondertussen onze primaire reacties ons (professioneel) handelen bepalen. Vaak onbewust zullen we zelfbescherming bevestigen, consolideren en verder eigen maken (circulair). Hierin weten we ons gesteund door bedrijfs- en instellingscultuur, beleid, protocollen en wetenschappelijke theorieën. De afstand tussen theorie, mens en praktijk wordt een feit!

De mens, geconfronteerd met de dood, trauma, agressie, geweld, mishandeling heeft objectief, autonoom en authentiek nabijheid nodig.

Wat biedt "spelender wijs" training?

  • de mens in de professional (verbinding drijfveren en aannames)
  • bewustzijn van het professioneel handelen in het krachtenspel (discrepantie theorie, mens en praktijk)
  • handvatten om kritisch objectief als autonoom professional te kunnen handelen ten behoeve van de mens.
  • Professionalisering.
Training kan gevolgd worden door Coaching on the job, intervisie en/of supervisie.

www.de-apate.nl voor inhoud trainingen kindermishandeling en huiselijk geweld.  
                                                                                     
  

HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact